บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการ

การเข้าถึงบริการ

1. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

- Ask a librarian chat

URL: www.lib.ku.ac.th

- Line@  

Line ID: @kulibrary

- Facebook

ชื่อเพจ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. บริการให้คำปรึกษาและช่วยการสืบค้นทางด้านการเกษตร โดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร และนักเอกสารสนเทศ

- Line@

Line ID: @GuruKasetsart

- Facebook

ชื่อเพจ: คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – KUKR

ชื่อเพจ: Thai National AGRIS Centre

ชื่อเพจ: International Buffalo Information Center

ชื่อเพจ: Ag-eBook

3. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ

- วิชาการทั่วไป

เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด

- เฉพาะด้านการเกษตร

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

4. บริการช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

- การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด

URL: http://158.108.80.5/screens/mainmenu_thx.html

- การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด ECO-LIBRARY

URL: https://jindamanee.lib.ku.ac.th/cgi-bin/koha/opac-main.pl

5. บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

- บริการวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผ่าน ThaiLIS Digital Collection

URL: https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

- คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

URL: https://agkb.lib.ku.ac.th

- คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL: https://kukr.lib.ku.ac.th

- ระบบสารสนเทศด้านการเกษตรนานาชาติ (Agricultural Science And Technology Information - AGRIS)

URL: https://agris.fao.org/agris-search/index.do

- วารสาร Buffalo Bulletin

URL: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

- ระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

URL: https://thaifarmer.lib.ku.ac.th

- ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

URL: https://ag-ebook.lib.ku.ac.th

- ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

URL: http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading

- บริการสกัดบทความวิชาการที่น่าสนใจโดยสำนักหอสมุด

URL: https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/research-support/info-deedee

6. บริการวีดีทัศน์ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจโดยสำนักหอสมุด

- KULib Talk

URL: https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/kulib-talk2

- KULib Tutorial

URL: https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/2-uncategorised/925-kulib-tutorial

- KU Hall of Fame

URL: https://archives.lib.ku.ac.th/hof/

- KU Library ผ่านช่องทาง YouTube

URL: https://www.youtube.com/results?search_query=ku+library

7. บริการไฟล์รูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์

 

- บริการไฟล์รูปภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งจัดทำโดยสำนักหอสมุดให้บริการผ่าน คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER)

URL: https://oer.learn.in.th/kulib

8. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

  -บริการหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หนังสือด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต หนังสือสำหรับเด็ก นิทาน หนังสือการ์ตูน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ หนังสือแปล เรื่องสั้น นวนิยาย และวรรณกรรมเยาวชน

ห้อง Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri