ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์

ประเภทสิ่งพิมพ์

ประเภทสมาชิก

จำนวนเล่ม

ระยะเวลาการยืม

ระยะเวลาการยืมต่อ

ค่าปรับต่อรายการ

เฉพาะสำนักหอสมุด บางเขน

เฉพาะห้องสมุดคณะ/วิทยาเขต

ไทย

อังกฤษ

ไทย /อังกฤษ

จำนวน

ยืมต่อก่อนวันกำหนดส่ง

หนังสือทั่วไป

สมาชิกภายนอก

5
กรณีต้องการยืมคณะ/วิทยาเขต
ติดต่อผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 ครั้ง

2 วัน

5 บาท/วัน

นิสิตปริญญาตรี

20

10

นิสิตปริญญาโท /

บุคลากร มก.

30

15

นิสิตปริญญาเอก

40

20

อาจารย์

40

20

1 เดือน

1 เดือน

2 ครั้ง

7 วัน

Eco Library

สมาชิกทุกประเภท

3

-

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 ครั้ง

2 วัน

5 บาท/วัน

 


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website