witthai

เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียงเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, อาจวรงค์ จันทมาศ, อาบัน สามัญชน, สมุทรปราการ :
เอ็ม. ซี. ดี. การพิมพ์ ( ประเทศไทย), 2561-


หนังสือเริมนี้เกิดขึ้นจากการทำรายการวิทยุออนไลน์ WiTThai ที่เดินสายนั่งคุยแบบสบายๆกับนักวิจัยทั่วประเทศที่ได้รับทุนจาก สกว. เพื่อนำเรื่องราวชีวิต ความคิด และผลงานมาถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้
ร่วมรับรู้ว่า งานวิจัยของนักวิจัยไทยมีมากมาย สม่ำเสมอ มีคุณภาพขนาดได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น Space weather man, The world of bees, Art of blind,
Doctor mutant และ Earthquake sensei

Call No. H62.5.T35 .ท75 ล. 3

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri