agriculture research

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ / บรรณาธิการ จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ เล่มนี้เป้นหนังสือเล่มแรกที่ได้หยิบยกเรื่องห่วงโซ่อุปทานมาเป็นฐานเริ่มต้นในการวิจัยด้านการเกษตร โดยได้ทดลองวิจัยกับสินค้าต่างๆ
ตั้งแต่ไก่พื้นเมืองไปจนถึง เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับนักวิจัยให้มองภาพของงานเกษตรให้เห็นตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีวิธีการวิเคราะห์เพื่อตั้งเป้าหมาย และออกแบบงานวิจัยให้ตอบเป้าหมาย มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้
นักวิจัยเริ่มก้าวข้ามศาสตร์จากความชำนาญเฉพาะด้านการเกษตร มาสู่ด้านการจัดการและเศรษฐศาสตร์

Call No. S540.A2 .พ77

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri