work from home guide

Work from home guide : วิถีของ HR และองค์กรยุคใหม่ / สุพจน์ นาคสวัสดิ์, กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2563

หนังสือ Work from home guide เป็นแนวทางสำหรับองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในยุคดิจิทัล
work from home จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับองค์กรที่ต้องจัดการขั้นตอนการทำงานและระบบการจ้างงาน เนื้อหาของหนังสือ เช่น องค์ประกอบของ work from home พนังงานที่เหมาะกับการทำงานที่บ้าน
Work from home checklist work form home ที่ถูกกฎหมายแรงงาน ขั้นตอนการทำ work from home บทบาทของพนังงาน ผู้จัดาร และ HR ตลอดจน Mideset ที่เหมาะสมกับ Work from home

Call No. HF5549 .ส465

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri