พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ / พินัย ห้องทองแดง, นครราชสีมา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมตามโครงการพระราชดำริ, 2548

หนังสือ พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ เล่มนี้ได้รวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสี ประมาณ 50 ชนิด ที่ใช้ย้อมเส้นไหมให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง พืชบางชนิดเป็นที่รู้จักกันดีในการย้อมเส้นไหมมาแต่โบราณ หลายชนิดเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ผู้เขียนและทีมงานได้ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิธีการย้อมเส้นไหมในพืชแต่ละชนิดให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง ในด้านความคงทนต่อการซักและแสง โดยผ่านมาตรฐานการทดวอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคการย้อมสีอาจแตกต่างจากวิธีการย้อมแบบดั้งเดิมบ้าง
Call No. QK98.7 .พ35

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri