การออกแบบระบบการเรียนการสอน / จินตนา ศิริธัญญารัตน์, นครปฐม : จ. ศิริธัญญารัตน์, 2561

หนังสือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อในักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาชีพครูทุกระดับ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใช้พัฒนาวิชาชีพครูให้เจริญก้าวหน้า เนื้อหาใน
หนังสือประกอบด้วย 9 บท คือ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องกรอบความคิดการเรียนรู้ ทักษะที่สำคัญของมนุายืในปัจจุบันและอนาคต ทักษะและบทบาทของครู การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ในเรื่องการคิดเชิงระบบ วิธีการเชิงระบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพัฒนาความคิดสติปัญญา รูปแบบการสอนแบบต่างๆ การส่ง
เสริมแลพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนาและส่งเสริมความคดขั้นสูง ทักษะชีวิตและการพัฒนทักษะชีวิต กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการวัดการเรียนรู้การประเมินผลที่คาดหวัง

Call No. LB3013 .จ351

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website