2ubanized

The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558-

หนังสือ The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: เล่ม Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส นำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตังของ ความเป็นเมือง ทั้งในระดับโลกและใน
ระดับประเทศ อันนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมตัวอย่างการทำธุรกิจที่ใช้โอกาสการขยายของเมืองมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่
สามารถตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของคนในเมือง

Call No. HF5381 .อ19 2559 ล.5

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website