2sharingeconomy

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sharing Economy เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ปทุมธานี : กระทรวง, 2562

หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตอน Sharing Economy เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ เป็นหนึ่งในสิบแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอเรื่องราว
ของเศรษฐกิจร่วมใช้ประโชยน์ ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์ แนวคิดและมุมมองโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ เช่น เศรษฐกิจความร่วมกัน การบริโภคแบบร่วมมือกัน
เศรษฐกิจติดต่อตรง เศรษฐกิจตามอุปสงค์ ระบบธนาคารเวลา ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ การให้ยืมทางสังคม และคราวฟันดิง เป็นต้น

Call No. Q111 .ห15 ล.13

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis bahis siteleri superbetin yeni giriş casino siteleri