fish eat star

เมื่อปลาจะกินดาว : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ในรอบปี ... / ผู้เขียน จันทร์จิรา พงษ์ราย ... [และคนอื่นๆ], กรุงเทพฯ :
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2553-

หนังสือ เมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 17 รวมข่าวสิ่งแวดล้อมในรอบปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 เรื่อง เป็นผลงานของนักข่าวนักสื่อสารมวลชนที่สนใจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการหยิบ
ประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนมาค้นคว้า เรียบเรียงและนำเสนอผ่านงานเขียน 5 เรื่อง คือ ถึงเวลายืนข้างธรรมชาติ : จากอ่าวมาหยาสู่การฟื้นฟูทะเลไทย,
เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% ใครได้ประโยชน์, เศรษฐกิจหมุนเวียน หนทางเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคที่ยั่งยืน, วิกฤตโลกร้อน ทางออกที่ยังเลือนราง และ มลพิษฝุ่นจิ๋ว ม่านหมอกคร่าชีวิต
ผู้คนทั่วโลก

Call No. QH540.83.T35 .ม6115 2562 ล.17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri