2 the small big

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล / Steve J. Martin, Noah J. Goldstien และ Robert B. Cialdini เขียน ;
ฐานันดร วงศ์กิตติธร แปล, กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562

หนังสือ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล เล่มนี้แนะนำวิธีการโน้มน้าวให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ผิดศีลธรรม ด้วยการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยซึ่งจะนำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ช่วยให้เข้าใจผู้อื่น

Call No. BF637.C4 .ม27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri