2secret of not working at home

ความลับของคนที่ไม่เคยเอางานกลับไปทำที่บ้าน / Mentalist Daigo ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562

หนังสือ ความลับของคนที่ไม่เคยเอางานกลับไปทำที่บ้าน เล่มนี้บอกเล่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ทำให้เราสามารถจัดการงานให้สำเร็จในเวลาอันสั้น และไม่ต้องเอางานกลับไปทำที่บ้าน โดยเทคนิคการ
ควบคุมพลังสมาธิ เอาสติไปจดจ่อที่งาน ลดเวลาการจัดการปัญหา การมีพลังสมาธิสูงจะช่วยควบคุมความเหนื่อย คาดเดาสิ่งต่างๆล่วงหน้าและสามารถจัดการได้ เคลื่อนย้ายร่างกายเพื่อให้สมองโล่ง รับ
ประทานอาหารให้ตรงกับกราฟระดับน้ำตาลในเลือด อารมณ์ยินดี โกรธ โศกเศร้า และเบิกบานเป็นกุญแจสู่การเพิ่มพลังสมาธิ แนะนำการออกกำลังกายที่เพิ่มพลังสมาธิ การผ่อนคลายจากการสัมผัส เหล่านี้
มีเทคนิควิธีการฝึกหัดประกอบด้วย

Call No. BF637.M4 .ม55

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri