2social justic

ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ / ทวี เชื้อสุวรรณทวี, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ มีเจตนารมร์ฉายภาพ จากกรอบคิด ทฤษฎีไปสู่การนำไปใช้และถอดบทเรียน หรือความเชื่อมโยงของยุติธรรมสังคม-นโยบายสังคม-กฎหมายด้านความ
พิการ ด้วยพยายามทำให้สิ่งที่ดูไกลตัว ยาก หนัก ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัว โดยเชื่อมโยงจากหลัดคิด ทฤษฎี อุดมการณ์ของผู้คนในสังคมและรัฐต่อคนพิการ ไปสุ่การกำหนดและการบังคับใช้เป็น
นโยบายกฎหมาย เนื้อหากล่าวถึง ยุติธรรมสังคมในแง่ปรัชญา กฎหมาย และกลไก หลักคิดและนโยบายกฎหมายด้านความพิการในระดับสากลของประเทศต่างๆ กล่าวถึงบริบทของประเทศไทย ในแง่
กฎหมายและความเป็นจริง

Call No. HM671 .ท17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website