2fly in forensic science

บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา / นพวรรณ บุญชู, พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562

หนังสือ บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา เล่มนี้ แสดงให้เห็นประโยชน์ของแมลงวันในงานด้านิติวิทยาศาสตคร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานนิติเวชกีฎวิทยา โดยอาศัยข้อมูลทางชีววิทยาของ
แมลงวันสัมพันธ์กับระยะเวลาการเสื่อมสลายของศพที่พบ ด้วยลำดับการเข้าถึงของสัตว์ขาปล้องกับการเสื่อมสลายของศพ ทำให้ได้ข้อมูลบางประการในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแนวปฏิบัติ
การเก็บรักษาตัวอย่างแมลงวันในสถานที่เกิดเหตุ เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแมลงวัน

Call No. QL531 .น16

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri