2jlpt

GO! JLPT N4 การอ่าน / ฮิโตมิ ทาชิโระ ... [และคนอื่นๆ] เขียน ; น้ำใส ตันติสุข แปล, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562

หนังสือ GO! JLPT N4 การอ่านเล่มนี้เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และใช้เสริมสร้างทักษะการอ่านข้อความขนาดสั้น-ขนาดกลางในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแบ่งเป็น
2 ส่วนคือ บทพัฒนาทักษะซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดให้ฝึกเพื่อให้คุ้นเคยกับการอ่านและการตอบคำถาม และตัวอย่างข้อสอบที่เหมือนจริง

Call No. PL537.5 .ก82

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri