human member

ความจำของมนุษย์ / ประยุทธ ไทยธานี, นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2563

ตำรา ความจำของมนุษย์ เป็นตำราในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและการศึกษาเกี่ยวกับ
ความจำของมนุษย์ รวมถึงแนวทางในการนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพความจำของตนเอง เช่น เรื่องความจำใช้งาน ความจำเหตุการณ์ ความจำความหมาย ความจำภาพ ความจำ
อัตชีวประวัติ การพัฒนาประสิทธิภาพความจำ เป็นต้น

Call No. LB1063 .ป17 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website