2beauty cloth and food

ผ่อผ้างาม เซาะของกิ๋น / เรื่อง นายทองพับ (เผ่าทอง ทองเจือ), [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงเทพ, [2561]

หนังสือ ผ่อผ้างาม เซาะของกิ๋น จัดทำโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมความสวยงามของลวดลายผ้าซิ่นของจังหวัดในภาคเหนือ 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน ลำพุน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ ที่มีลวดลายความงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนแนะนำร้านอาหารเลิศรสของจังหวัดต่างๆพร้อมรูปภาพอาหาร
ประกอบน่ารับประทาน เนื้อหาที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือ ข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทยยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และไทลื้อ ที่อาศัยอยู่ใน 9 จังหวัดนี้

Call No. NK8878.7.A3 .ผ514

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri