2Thai Yuan sarong

ลับแล แลผืนผ้าแพรพรรณ : พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล / ผู้เขียน ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, แพร่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562

หนังสือ ลับแล แลผืนผ้าแพรพรรณ : พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล เป็นหนังสือแนะนำพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล ของครูโจ จงจรูญ มะโนคำ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมผ้าทอที่ประกอบด้วย ผ้าซิ่นไทยวนในอุตรดิตถ์ 6 ชนิด ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าห่มหัวเก็บ ผ้าเช็ด ถุงย่าม หมอน ผ้าซิ่นไทลาวน้ำปาด-ฟากท่า 4 ชนิด ผ้าซิ่นลาวครั่ง และผ้าซิ่นไท
บวนจากแหล่งอื่นๆ

Call No. NK8878.7.A3 .ท17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri