⚙️KU E-Thesis⚙️

KU E-Thesis วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (KU Library Catalog) เช่นเดียวกับการสืบค้นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปนิสิตและบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ โดยใช้เครื่องที่ให้บริการในสำนักหอสมุด  กรณีสืบค้นจากนอกสำนักหอสมุด สามารถเข้าใช้โดยผ่าน EZproxy ส่วนบุคลากรจากสถาบันอื่นสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ มก. ฉบับเต็มได้จากฐานข้อมูล TDC หรือ ขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหรือมาติดต่อด้วยตัวเองตามเวลาทำการของห้องสมุด

[ตัวอย่างการสืบค้น]

KU E-Thesis, Kasetsart University dissertations and theses can be searched and downloaded PDF full-text via KU Library Catalog. KU E-Thesis full-text is restricted to KU students and staff only. For public users please go to TDC database to get KU Thesis full-text or use Inter-Library Loan service or contact directly at the KU Library.

[Search Guide]

? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

⚙️TDC (ThaiLIS Digital Collection) ⚙️

 

TDC (ThaiLIS Digital Collection) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นิสิตและบุคลากร มก. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยได้จากฐานข้อมูลนี้  ส่วนบุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

TDC (ThaiLIS Digital Collection) , Provides access to electronic format of dissertations, theses, journal articles and rare books from the university/institution libraries which are ThaiLIS (Thai Library Ingegrated System) members. For off-campus access, please use VPN. For public users, the download will be allowed after registration.

 

 

⚙️Academic Search Ultimate⚙️

Free trial access to EBSCO Academic Search Ultimate | AUBG

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

⚙️Emerald Insight⚙️

Marketing - Business - MIT Library at Melbourne Institute of Technology

Emerald Insight is a comprehensive collection of peer reviewed management journals providing full text access to 150 journals and reviews from 300 management journals. A multidisciplinary database, subject coverage includes Accounting & Finance, Economics, HR & Organizational Behaviour, Management Science & Operations, Marketing and Strategy.

 

 

? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

⚙️National Geographic Virtual Library⚙️

National Geographic Virtual Library - Gale

National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลหนังสือ นิตยสาร แผนที่ รูปภาพและวิดีโอ จากสมาคม National Geographic ในหัวเรื่องด้าน Animals, Environment, History, People and Culture, Science and Technology สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1888-ปัจจุบัน และใช้งานบน Smart Phone ได้

 

? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

⚙️Wiley eBooks⚙️

Wiley eBooks-Part1:A-B | KU Reference & Infor Services

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine

=> รายชื่อหนังสือทั้งหมด

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

=> Title Lists

การสืบค้น
1) พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิก Search

EDS1


2) กำหนดเงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มเติมที่ “Refine search” เช่น ระบุประเภทเอกสาร ปีพิมพ์ สาขาวิชา เป็นต้น


3) เอกสารฉบับเต็ม : PDF Full-text :  ผลการสืบค้นที่ปรากฎลิงค์ PDF Full-Text หมายถึง บทความรายการนั้นมีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco สามารถคลิกที่ PDF เพื่ออ่านฉบับเต็มของบทความนั้นๆได้ทันที


4) รายการที่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลของ Ebsco จะปรากฎลิงค์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความนั้น เช่น SpringerLink, Science Direct เป็นต้น


5) จากการเชื่อมโยงดังกล่าว หากเป็นวารสารที่หน่วยงานบอกรับจึงจะสามรถอ่านเอกสารฉบับเต็มจากแหล่งข้อมูลนั้นๆได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 123, 227 หรือ

2ebook Digital Library

2ebook 25


2ebook Digital Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Androidสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด 1 user ยืมได้ 6 เล่ม ระยะเวลาการยืมมีกำหนด 3 วัน โดยเมื่อครบกำหนดยืม หนังสือจะหายไปจาก Bookshelf ของผู้ยืมโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องอยู่ในเครือข่ายนนทรี หรือ ผ่านการเชื่อมต่อ  VPN เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว การใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย


2ebook Digital Library

A collection of 191 titles of thai ebooks in various subjects.


Bookdose PATH

bookdose logo 60


Bookdose Path แอปพลิเคชันที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยจากหลายสำนักพิมพ์ มาให้ใช้บริการกันในรูปแบบ e-book สามารถสืบค้น และยืม-คืนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อีกทั้งยังรองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ เช่น การทำบุ๊คมาร์ค (Bookmark) การจดบันทึก (Note) การแชร์หนังสือเพื่อแนะนำให้กับเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น [ปัจจุบันมีหนังสือให้บริการ จำนวน 93 ชื่อเรื่อง]

 

นิสิต และบุคลากร มก. ที่สนใจใช้งาน Bookdose PATH สามารถทำได้ดังนี้

1) ขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ https://forms.gle/ao8QK4Wy1wqWyg1j9

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Bookdose PATH" (จาก App Store หรือ Google Play) หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ https://bookdosepath.com

เงื่อนไขการใช้บริการ
--ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถยืมหนังสือได้สูงสุด 3 เล่ม ระยะเวลาการยืม 7 วัน
--หากไม่ต้องการใช้ e-book แล้ว สามารถนำหนังสือออกจากชั้นวางของตนเอง เพื่อเป็นการคืนก่อนกำหนด


Hibrary

hibrary logo 70

Hibrary แอปพลิเคชัน ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) เป็นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์บอกรับร่วมกัน เพื่อให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย ผู้ใช้สามารถอ่าน E-book คุณภาพจากสํานักพิมพ์ต่างๆ ครอบคลุมในหลายหมวดหมู่ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อาหารและสุขภาพ เป็นต้น สามารถเข้าถึง E-book ที่สำนักหอสมุดบอกรับร่วมกับวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว รองรับการทํางานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ android และ iOS
** ปัจจุบันมีหนังสือที่จัดหาโดยวิทยาเขตบางเขน จำนวน 328 รายการ [ดูรายชื่อ]

ระยะเวลาบอกรับ: 1 กรกฎาคม 2566- 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. สมัครเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://elibrary-kulc.hibrary.me หรือแอพลิเคชั่นเคชั่น Hibrary ด้วยอีเมล์ @ku.th หรือ @ku.ac.th หรือ @live.ku.ac.th (สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันเปิดให้บริการเป็นต้นไป)
2. จำกัดจำนวนผู้ใช้งานวิทยาเขตบางเขน 3,000 user หากมีผู้สมัครใช้งานเกิน 3,000 user ผู้ดูแลระบบจะลบผู้ใช้งานที่ไม่มีการใช้งานแล้วออกไป
3. การยืม-คืน กำหนดให้ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม ระยะเวลายืม 7 วัน
4. สามารถใช้งานทรัพยากรในฐานข้อมูลร่วมกับวิทยาเขตอื่นๆ ได้


KU E-book collection

ku ebook collection 80

KU E-book Collection โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (eBook 4 Plus 2020) ซึ่งเชิญอาจารย์จากทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมคัดเลือก เสนอแนะรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของคณะวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุดได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อ eBook และพร้อมให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว

นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลด E-Book ในโครงการดังกล่าว รวมถึง eBook อื่นๆ ที่สำนักหอสมุดจัดซื้อไว้ให้บริการ ได้ที่ https://bit.ly/2Gc24nB


Science Direct e-Book
2023 ScienceDirect

Science Direct eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันสำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมสาขาวิชาเกษตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร (Agricultural, Biological, and Food Science ) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

Science Direct eBooks provides full-text access to over 4,000 e-books in Agricultural, Biological, and Food Science, which can be printed and saved as same as Science Direct journal articles.


Wiley eBooks

Wiley eBooks-Part1:A-B | KU Reference & Infor Services

Wiley eBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ ได้แก่ Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering,Psychology, Social & Behavioral Sciences และ Veterinary Medicine

 

 Wiley eBooks, Wiley Online Library eBook platform provides access to eBooks published by Wiley-Blackwell. The disciplines covered include: Agriculture, Aquaculture & Food Science,Business, Economics, Finance &Accounting,Chemistry, Earth, Space & Environmental Sciences,Humanities, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Physical Sciences & Engineering, Psychology, Social & Behavioral Sciences and Veterinary Medicine.

 

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri