โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: สื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
_________________________________________________________________________________

Speaker : อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวมผลงานของอาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ในคลังความรู้ดิจิตัล มก.

ถั่วลิสง ถือว่าเป็น พืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นแหล่งโปรตีน ไขมัน วันนี้ อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ ผู้พัฒนา ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สกว. 1 จะมาแนะนำทุกท่านถึงการปลูกและดูแลถั่วลิสงเพื่อผลผลิตสูง

หนังสือ

 งานวิจัย วิทยานิพนธ์


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri