drug delivery

ระบบนำส่งยา / นรเศรษฐ์ ณ สงขลา, นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
ตำราระบบนำส่งยา เล่มนี้ประมวลความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานในการศึกษาคิดค้นยาเป็นขั้นตอน จนถึงระดับที่สามารถนำไปทดลองใช้ให้เห็นผลจริงและสามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง 
โดยครอบคลุมตั้งแต่ชีววิทยาของร่างกายในการดูดซึม การกระจายของยาเข้สู่เซลล์ กระบวนการขับออก ไปจนถึงเทคโนโลยีในการสังเคราะห์และพัฒนาระบบนำส่งยา โดยเฉพาะยาต้านมะเร็ง
Call No. RS199.5 .น17  

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri