gorilla

ทำไมสิ่งที่คุณน่าจะมองเห็น สมองกลับสั่งให้คุณมองไม่เห็น / ผู้เขียน Christopher Chabris, Daniel Simons ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร, กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563

หนังสือ ทำไมสิ่งที่คุณน่าจะมองเห็น สมองกลับสั่งให้คุณมองไม่เห็น เป็นหนังสือที่ใช้ความรุทางจิตวิทยาพยายามอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่ว่า ความเชื่อผิดๆในชีวิตประจำวันมีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ
และการกระทำโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่สามารถหาคำตอบมาอธิบายได้ เช่น เหตุการณ์เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นสู่ผิวน้ำและชนเข้ากับเรือประมง โดยไม่เห็นว่ามีเรือลำดังกล่าวอยู่ โดยใช้การทดลองกอริลลา
อธิบายกลไกการทำงานของสมองและแสดงให้เห็นว่าทำไมเรื่องที่โจ่งแจ้งและเรียบง่าย สมองกลับทำให้คนเรามองไม่เห็น จำไม่ได้ และตัดสินใจผิดเพี้ยนไปอย่างน่าฉงน

Call No. BF321 .ช25

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri