สุราปกรณัม / Truong Thi Hang, เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2562

หนังสือ สุราปกรณัม เล่มนี้คือผลการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์สมาประการ คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาของพฤติกรรมการดื่มสุราของมนุษย์ชาติ เพื่อศึกษาคุณและโทษของการดื่มสุราใน
โสกียวิสัยและเพื่อศึกษาความหมายศักดิ์สิทธิ์ของสุราในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดื่มสุราของมนุษย์ชาติมีหลักฐานมาตั้งแต่ 25,000 ปีมาแล้ว โดยสุรามีคุณและโทษแบบควบคู่กัน เช่นเป็นยารักษาโรค ช่วยกล่อมประสาทให้คลายทุกข์เศร้า ทำให้กล้าหาญ ครึกครื้นสำราญใจ ในทางกลับกันก็อาจกระทำในสิ่งที่ไม่พึงกระทำ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย เป็นโทษต่อร่างการและจิตใจ ส่วนศักดิ์สิทธิ์ของสุราในการประกอบพิธีกรรมนั้น เป็นเสมอพาหนะทำให้ผู้ประกอบพิธีมีสมาธิแน่งแน่จนสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ ส่วนกวีล้วนใช้สุราเป็นเครื่องมือในการรังสรรค์ผลงานอมตะ

Call No. HV5201.S6 .ถ39

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website