สุราปกรณัม / Truong Thi Hang, เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2562

หนังสือ สุราปกรณัม เล่มนี้คือผลการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์สมาประการ คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาของพฤติกรรมการดื่มสุราของมนุษย์ชาติ เพื่อศึกษาคุณและโทษของการดื่มสุราใน
โสกียวิสัยและเพื่อศึกษาความหมายศักดิ์สิทธิ์ของสุราในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดื่มสุราของมนุษย์ชาติมีหลักฐานมาตั้งแต่ 25,000 ปีมาแล้ว โดยสุรามีคุณและโทษแบบควบคู่กัน เช่นเป็นยารักษาโรค ช่วยกล่อมประสาทให้คลายทุกข์เศร้า ทำให้กล้าหาญ ครึกครื้นสำราญใจ ในทางกลับกันก็อาจกระทำในสิ่งที่ไม่พึงกระทำ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย เป็นโทษต่อร่างการและจิตใจ ส่วนศักดิ์สิทธิ์ของสุราในการประกอบพิธีกรรมนั้น เป็นเสมอพาหนะทำให้ผู้ประกอบพิธีมีสมาธิแน่งแน่จนสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ ส่วนกวีล้วนใช้สุราเป็นเครื่องมือในการรังสรรค์ผลงานอมตะ

Call No. HV5201.S6 .ถ39

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri