2marketing of restaurant

ปั้นร้านอาหารให้ปัง ทำยังไง? / Gyokai Sushi Man ; บรรณาธิการ ชนะ เทศทอง, นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562

หนังสือ ปั้นร้านอาหารให้ปัง ทำยังไง? เป็นหนังสือการตลาดที่จำเพาะเจาะจงที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจลริการอื่นๆได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านอาบน้ำสัตว์เลี้ยง เนื้อหาเล่าถึง
ความสำคัญของการตลาดในการทำร้านอาหารการสร้างความแตกต่าง การค้นหาไอเดีย ความสำคัญของการ review การโปรโมทร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ และ
ออฟไลน์มาเก็ต ความสำคัญของpartnerต่อร้านอาหาร Delivery อีกทางออกของร้านอาหาร

Call No. TX911.3.M3 .ก617

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri