2city ofr people

ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชุมเขต แสวงเจริญ, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ ปรับเมืองเพื่่อคนทั้งมวล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ได้เข้าใจพื้นฐานของผู้สูงอายุและผู้พิการ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการในการปรับองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองเพื่อคนทั้งมวลให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม ด้วยการออกแบบฮย่างมีส่วนร่วม

Call No. NA2547 .ช46

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri